Úvod
Články
Akcie
Kluby
Kurzy
Inštruktori
Krajiny
Receptárium
Dr. Latino
Fórum
Galéria
Multimédia
Linky
Prihlásiť sa
Meno:
Heslo:
 
Správy e-mailom
Chcete pravidelne dostávať informácie o aktuálnom dianí na stránkach LATINO Sveta? Prihláste sa!
   pridať
   upraviť
   odstrániť
 


Marta

Mgr. Marta Majerčík

 

tanec je môj sen, môj život, moje hobby, moja súčasť :) ...”

. profesionálna tanečnica

. tanečná inštruktorka a učiteľka tanca

. choreografka

. organizátorka úspešného tanečného festivalu a akcií na Slovensku : LATINODANCE event in Slovakia

. majiteľka tanečnej školy Latinodance by Marta a leader, coach a choreograf dievčenskej tanečnej skupiny *Caramelitas* a ženského tanečného dua SoS (Sisters on Stage)

.narodila sa v roku 1982 a tancuje od svojich 9-tich rokov

.1991-1996 : navštevovala ZUŠ Považská Bystrica (scénický tanec, moderný tanec, clasický tanec, jazz, slovenský folklór, muzikál)

.1999-2002 : tanečný klub spoločenských tancov ( 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2001)

. 2002 (po tom, ako spromovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre- marketingová komunikácia a reklama)

sa zamilovala do salsy a začala sa zúčasťňovať mnohých kvalitných tanečných workshopov a festivalov (doma i v žahraničí), kde zdokonaľovala svoje schopnosti a vedomosti o karibských tancoch a pokračovala ako asistentka niektorých tanečných inštruktorov. Sama vyučovala & viedla niekoľko tanečných workshopov doma i v zahraničí.

. Od roku 2007 vlastní svoju vlastnú tanečnú školu “Latinodance by Marta, kde učila viaceré karibské tance (salsa, reggaeton, samba, bachata, son, merengue, rumba, afro, timba, zouk, kizomba, atď...) dospelých a deti v niekoľkých mestách na SVK, organizovala tanečné akcie a eventy ...

. Je majiteľkou a organizátorkou LATINODANCE event in Slovakia, ktorý mal na SVK veľký úspech...(uskutočnil sa na SVK v rokoch 2010 a 2011 v Trenčíne)

 . za jej prácu jej bolo 14. júla 2011 udelené čestné uznanie:

Celoslovenská súťaž Inštitútu rodovej rovnosti pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce, soc. vecí a rodiny SR : Výnimočné ženy Slovenska . Čestné uznanie.

" Pri príležitosti vyhlásenia 1. ročníka súťaže vyslovujem uznanie Vašej nominácii, ktorá je odrazom toho, že ste pre ľudí vo svojom okolí osobnosťou, ktorá si zaslúži našu pozornosť a úctu. "

 . od roku 2012 žije a pôsobí vo Veľkej Británii (Londýn)

! aj naďalej riadi LATINODANCE by Marta (aj s SoS, *Caramelitas*, Energy Latino Dance) vo Veľkej Británii !

. kontakt:

marta.latinodance@gmail.com

 FB:

www.facebook.com/pages/Latinodance-by-Marta/1082 32271299


 
 
 

Marta Majerčík

" dance is my dream, my life, my pasion, part of me „

. profesional dancer & performer

. dance instructor & teacher

. choreographer

. owner & director of LATINODANCE events in Slovakia

. owner of Latinodance by Marta dance school & children latin dance group *Caramelitas* and ladies dance duo SoS

 

 . she was born in 1982 and is dancing since 9 years old

. 1991 - 1996 : ZUS Považská Bystrica (scenic dance, modern dance, classical, jazz, slovak folklore, musical)

. 1999 - 2002 : dancer of ballroom dances (3-rd. place in Slovak competition cup (2001))

. Year 2002 (after she graduated her studies at the UKF Nitra - marketing communications and  advertising) she fell in love with salsa so she started attending a lot of workshops and festivals all aroun the world where she enriched her knowledge in caribbean dances and continued as assistant of some salsa instructors and also she led and taught many dance workshops aroun the Slovakia & in abroad

. Since 2007 she has her own dance school "Latinodance by Marta"

where she taught a variety of caribbean dances (salsa, reggaeton, samba, bachata, son, merengue, rumba, afro, timba, kizomba, zouk, etc) adults and children, in several cities in Slovakia

. She is owner and director of LATINODANCE evet in Slovakia : dance festival with world famous artist, which had a high success ( in years 2010, 2011)...

She was awarded : a big honourable mention about her work :

Honorable mention :

Exceptional woman of Slovakia 14. july 2011:

Slovak national competition of the Institute of Gender Equality under the auspices of the Deputy Prime Minister and Ministerof Social. and Family: Extraordinary Women of Slovakia. Honorable Mention.

"On the occasion of the declaration of the 1st year competition , which reflects the fact that you have for people in their neighborhood personality that deserves our attention and respect."

. Since 2012 she live and dance in Great Britain (London)

! she still leads her LATINODANCE by Marta (including *Caramelitas*, Energy Latino Dance, *SoS*) in Great Britain !

contact:

FB:

https://www.facebook.com/pages/Latinodance-by-Ma rta/108232271299

mail:

marta.latinodance@gmail.com

 


Mail: marta.latinodance@gmail.com
Stránka: http://www.facebook.com/latinodancebymarta
Kurzy inštruktora:
CUBA DANCE NIGHT 4 !!! v Považskej Bystrici 23.1.2009
   Revolution caffe and coctail bar (kino Mier, v centre PB), Považská Bystrica, 23.1.09 21:00
latinoparty v Trenčíne
   Steps club, Trenčín, 20.2.10 21:00
1.st Cuban-Brasilian LATINODANCE event in Slovakia !
   Trenčín, Slovakia, Trenčín, 1.10.10 18:00

Diskusné fórum
Titulok
 
Autor
Dátum
ahoj
kanya
17.5.08 14:25
RE: ahoj Marta Šujaková 22.5.08 02:20
ahoj
kanya
17.5.08 15:43
RE: ahoj marta 22.5.08 02:24
dobra kost
johnny
8.5.09 16:12
  

Prehľadať
 
Hodnotenie

Hodnotilo: 12
Najklikanejší
Monika (54897)
Katka (54075)
Emeterio (48851)
Marta (44208)
Lazaro (42291)
Norika (37960)
Miro (35504)
Caly (34776)
Beata a Gabriel (32051)
Katka (31215)
Jimmy (30985)
Stevie (25814)
Alberto (25556)
Ramon Cortez (23838)
Leon Bembo (18486)